Prislista Onlineinkasso

Benämning Pris
Startavgift 0 kr
Årsavgift 0 kr
Månadsavgift 0 kr
Support handläggning 0 kr
Avräkning 0 kr
Bokföringsunderlag 0 kr
Filinlämning 0 kr
Onlineinlämning 0 kr
Europainkasso registrerar fakturan 15 kr

 

Prislista Onlinefaktura

Benämning Pris
Startavgift 0 kr
Årsavgift 0 kr
Månadsavgift 0 kr
E-postfaktura 0 kr
Brevfaktura *(1 15 kr
E-postpåminnelse 0 kr
Brevpåminnelse 15 kr
Support handläggning 0 kr
Avräkning 0 kr
Bokföringsunderlag 0 kr
Filinlämning 0 kr
Onlineinlämning 0 kr

Prislista Onlineinkasso Summarisk Process
( *2 Det är gäldenären som betalar avgifterna )

Benämning Pris
Påminnelse faktura 60 kr
Inkassokrav 180 kr
Dröjsmålsränta (*6 Enl. fakturan
Avbetalningsplan 170 kr
Aviseringsavgift 60 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Förseningsavgift bolag 450 kr
Ansökan betalningsföreläggande 300 kr
Ombudsarvode 380 kr
Solvenskontroll 0 kr
Verkställighet (*5 600 kr

 

Prislista efterbevakning

Benämning Pris
Återkallelse borgenär *(4 100 kr
Efterbevakning år 1 (*3 20%
Efterbevakning år 2 40%
Efterbevakning år 3 60%
Efterbevakning år 4 80%
Efterbevakning år 5 Överlåtelse
Överlåtelse vid skuldsanering (*7 100 kr
Överlåtelse vid dödsbo (*7 100 kr
Överlåtelse vid konkurs (*7 300 kr

Prislista Onlineinkasso Bestridande / Tvist

Förenklat tvistemål Tingsrätt (FT-mål)

Benämning Pris
Ansökan Tingsrätt 900 kr
Ombudsarvode 1000 kr
Utökad provision (*8 15%

Tvistemål Tingsrätt

Benämning Pris
Ansökan Tingsrätt 2800 kr
Ombudsarvode 1200 kr/tim
Utökad provision (*8 25%

1) Kostnaden tas ut i det fall det ej finns någon e-postadress utan endast en postadress.
2) Ränta och avgifter som betalas av gäldenären (din kund) utgör vårt arvode.
3) Efterbevakningens år 1 börjar alltid 12 månader efter fakturadatum.
4) Borgenären faktureras samtliga upplupna arvoden, provision, ränta och avgifter.
5) Kronofogden tar ut en avgift av Gäldenären per år.
6) Ränta debiteras enligt originalfakturan dvs. enl. avtal eller räntelagen.
7) Vid uteblivet överlåtelseavtal kommer Borgenären faktureras enligt punkt 4
8) Vid tvist kvittas ombudsarvodet mot den utökade provisionen.