Ring oss: 040-917240 - E-post: info@europainkasso.se

Tjänster

Våra tjänster

Europainkasso erbjuder en rad olika lösningar för att hjälpa er att få betalt. Vi arbetar i ett mycket flexibelt system och utformar kundanpassade lösningar som stämmer överens med era förutsättningar, önskemål och förväntningar. Vi anpassar oss efter era behov, inte tvärtom.

Europainkasso kan bistå med rådgivning och tjänster inom företagsfordringar och konsumentfordringar av alla sorter. Stor eller liten, gammal eller ny – Europainkasso har alltid ett alternativ för just er fordran, oavsett bransch.

Välkomna att kontakta oss för en genomgång av era behov!

Kvalitet

Då det saknas ISO-standard för inkassoverksamhet, utvecklar inkassobranschen och inkassobolagen sin egen kvalitetssäkring.

Europainkasso har ett väl utvecklat internt kontrollsystem för att säkerställa kvaliteten på utförda uppdrag. Detta kontrollsystem utvärderar varje enskild inkassohandläggares arbetsinsatser samt bolagets totala engagemang. Ni kan därför alltid vara helt trygga i att Europainkasso uppfyller sina åtaganden gentemot er.

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för inkassobranschen, kontrollerar också fortlöpande verksamheten. Europainkassos inkassosystem uppfyller alla myndighetskrav, lagar och förordningar avseende arkivering av handlingar i digital form.

Europainkasso innehar självklart inkassotillstånd från Datainspektionen. Europainkasso är även medlem i Sveriges ledande intresseorganisation för inkassobranschen, SIO – Sveriges Inkasso Organisation.

Back to Top